Πολιτικές Συμπερίληψης, Διαφορετικότητας, Ισότητας: η βαρετή Ηθική και η απόσταση των λόγων από τις πράξεις.

Πολλή συζήτηση γίνεται παγκοσμίως για τις πολιτικές Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης και, πιο πρόσφατα, έχει προστεθεί η Ισότητα και το Ανήκειν. Συνέδρια, ομιλίες και τοποθετήσεις στελεχών του HR με εντυπωσιακά ένθερμους λόγους σχετικά με αυτά τα θέματα μας κατακλύζουν τα τελευταία χρόνια σε κάθε ευκαιρία. Τι συμβαίνει όμως πραγματικά στην καθημερινότητα; κατά πόσο τα λόγια γίνονται …