Μπορούμε να χτίσουμε εμπιστοσύνη;

Η εμπιστοσύνη ως συναισθηματική διάσταση στις σχέσεις. Πρόσφατα είχα μια συνάντηση με έναν πελάτη μαζί με τον συνεργάτη μου σχετικά με ένα έργο που είχαμε παραδώσει. Συζητήσαμε αρκετά θέματα και κάποια στιγμή ο πελάτης μου είπε «έχετε αποκτήσει απόλυτη εμπιστοσύνη από κάθε άτομο και στις έξι ομάδες». Ο συνεργάτης μου ένιωθε περήφανος και άρχισε να …