Πόση ενέργεια έχει η ομάδα σας; Μερικές ιδέες για την αυξήσετε!

Έχετε μετρήσει την ενέργεια της ομάδας σας; Την ποιότητά της; Την δυνατότητα για μεγαλύτερο αποτέλεσμα; Μπορείτε να μετρήσετε την ενέργεια της ομάδας σας με το Organisational Energy Assessment και να βάλετε τους στόχους σας! Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγνωστικό τεστ ομάδας Quanta Energy Assessment: email: maria@mariabiquet.com