Πόση ενέργεια έχει η ομάδα σας; Μερικές ιδέες για την αυξήσετε!

Έχετε μετρήσει την ενέργεια της ομάδας σας;

Την ποιότητά της; Την δυνατότητα για μεγαλύτερο αποτέλεσμα;

Μπορείτε να μετρήσετε την ενέργεια της ομάδας σας με το Organisational Energy Assessment και να βάλετε τους στόχους σας!

Για περισσότερες πληροφορίες για το διαγνωστικό τεστ ομάδας Quanta Energy Assessment: email: maria@mariabiquet.com

Published by Maria Biquet

Organisational Development Consultant Executive Coach / Neurocoaching Expert

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: